โรงเรียนตรีวิทยาตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ โครงสร้างอาคารเรียนเป็นโครงสร้างเดี่ยวต่อเชื่อมกันจากทิศเหนือไปทิศใต้ ไม่บังทิศทางลมมีสนามหญ้าหน้าอาคารขนาดประมาณ 1000 ตารางเมตร และต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นและทำหน้าที่ผลิตออกซิเจน มีแสงแดดส่องถึง โปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี อีกทั้งบริเวณโรงเรียนห่างจากถนนใหญ่จึงทำให้ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศและทางเสียง
  
 
 
ทั้งหมด 0 หน้า       
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 091-696-7171, 0-2211-6350, 0-2211-6352