คณะครูในโรงเรียนตรีวิทยาเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในการเสด็จทรงติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียน สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย อธิบดีกรมสุขภาพจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกรุงเทพมหานคร

       ในการนี้คณะครูโรงเรียนตรีวิทยาได้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีด้วย

 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352