อบรมการพยางาล

       คณะครูและบุคลากรโรงเรียนตรีวิทยา เข้ารับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยกู้ชีพในเด็ก
เมื่อวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2555 โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการดูแลเด็กเป็นวิทยากรในการให้การบรรยาย

       ผู้บริหารโรงเรียนฯ เปิดเผยว่า งานด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียนเป็นหนึ่งใน 4 ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียนที่ใช้ในการพัฒนาเด็กนักเรียน หรือที่เราเรียกกันว่า "บ้านกุลบุตร" และเราก็ให้ความสำคัญกับงานด้านนี้มาก

       โดยที่โรงเรียนเราได้จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการดูแลเด็ก มาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่โรงเรียน คอยดูแลเรื่องสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียน และการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนงานด้านสุขภาพอนามัยที่สร้างความมั่นใจให้กับเราได้ว่า คุณครูทุกท่านที่โรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้ชิดเด็กนักเรียนตลอดเวลานั้นมีความรู้และพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติการได้อย่างเป็นมืออาชีพทันท่วงที

       ผู้บริหารกล่าวต่อไปว่า การอบรมนี้จะเป็นการอบรมแบบต่อเนื่องและมีการฝึกทบทวนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง ไม่ใช่สักแต่ว่าไปอบรม 3 วัน 5 วัน แล้วก็เก่งเลย เหมือนกับที่คนอื่นเค้าทำกัน เพราะเราตระหนักว่า งานด้านการให้การพยาบาลและช่วยกู้ชีพในยามฉุกเฉินผู้ปฏิบัติจะต้องมีความชำยาญ แม่นยำ และมีสติ

 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352