ครูโรงเรียนตรีวิทยาเข้ารับการฝึกอบรมการปฐมพบาบาลและการช่วยกู้ชีพในเด็ก

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนตรีวิทยา เข้ารับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยกู้ชีพในเด็ก
เมื่อวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2555 โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการดูแลเด็กเป็นวิทยากรในการให้การบรรยาย
      
ผู้บริหารโรงเรียนฯ เปิดเผยว่า งานด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียนเป็นหนึ่งใน 4 ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียนที่ใช้ในการพัฒนาเด็กนักเรียน หรือที่เราเรียกกันว่า "บ้านกุลบุตร" และเราก็ให้ความสำคัญกับงานด้านนี้มาก

โดยที่โรงเรียนเราได้จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการดูแลเด็ก มาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่โรงเรียน คอยดูแลเรื่องสุขภาพและอนามัยเด็กนักเรียน และการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนงานด้านสุขภาพอนามัยที่สร้างความมั่นใจให้กับเราได้ว่า คุณครูทุกท่านที่โรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้ชิดเด็กนักเรียนตลอดเวลานั้นมีความรู้และพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพตลอดเวลา และสามารถปฏิบัติการได้อย่างเป็นมืออาชีพทันท่วงที

  ผู้บริหารกล่าวต่อไปว่า การอบรมนี้จะเป็นการอบรมแบบต่อเนื่องและมีการฝึกทบทวนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง ไม่ใช่สักแต่ว่าไปอบรม 3 วัน 5 วัน แล้วก็เก่งเลย เหมือนกับที่คนอื่นเค้าทำกัน เพราะเราตระหนักว่า งานด้านการให้การพยาบาลและช่วยกู้ชีพในยามฉุกเฉินผู้ปฏิบัติจะต้องมีความชำยาญ แม่นยำ และมีสติ

 

 


เขียนเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555
เขียนโดย โรงเรียนตรีวิทยา

อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
 
เปิดคอร์สเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ โดย Teacher
29/7/2563
 
Summer Challenge Course
เริ่ม 11 มี.ค. - 26 เม.ย. 62
ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ ศิลปะการใช้พู่กันจีน, การทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
8/2/2562
 
ภาพกิจกรรม
30/10/2560
 
โรงเรียนตรีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรใหม่ ERP เสริมพัฒนาการหลายด้าน มากกว่าแค่ภาษา
21/10/2561
 
ขอแสดงความชื่นชมกับลูกตรีวิทยา
ขอแสดงความชื่นชมกับลูกตรีวิทยา ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
30/4/2560
 
October Challenge Course
(เริ่ม 1 - 26 ตุลาคม 2561)
ภาษาอังกฤษ กับ teacher จากยุโรป ภาษาจีน โดย 老师 ( ครูจีน ) จากประเทศจีนโดยตรง และ...
21/10/2561
 
โรงเรียนตรีวิทยา ประกาศให้หยุดทำการเรียนการสอน
ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน
13/1/2557
 
กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน
ภาษาจีน, อังกฤษ ดนตรีจีน(กู่เจิ้ง,ขิม,เอ้อหู)
8/11/2556
 
กิจกรรมเสริมทักษะช่วงปิดภาคเรียน 2556
วันที่ 7 - 25 ตุลาคม 2556
20/9/2556
 
กิจกรรมพิเศษ หลังเลิกเรียน
เริ่มเรียน 20 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์ - วันศุกร์
11/5/2556
 
 
     
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352