รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2555

ระดับ อ.1 - ป.6 จำนวน 60 คน

หลักสูตร

โรงเรียนตรีวิทยา ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จัดทำหลักสูตร TW-Exclusive regularity program (TW-ERP : หลักสูตรสามัญพิเศษ)  ขึ้นใช้ภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

เรียนระบบ 3 ภาษา โดยสอนภาษาสากล 2 ภาษา คือ จีน และ อังกฤษ     อย่างเข้มข้น  โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ตั้งแต่ อ.1 – ป.6

สอนเขียนภู่กันจีน เพาะบ่มความมีสุนทรียภาพ ความอ่อนโยน เกิดสมาธิและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ตั้งแต่ อ.1 – ป.6 .

สอน จินตคณิต พัฒนาความเป็นอัจฉริยะทางความคิดและการคิดอย่างเป็นระบบ

กิจกรรม คนตรี ที่อ่อนโยน และนาฏลีลาในรูปแบบตะวันออก เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และ สุทรียจิต ขัดเกลาอารมณ์อย่างต่อเนื่อง

สอนคอมพิวเตอร์เชิงธุรกิจการค้า และอุตสาหกรรม รวมทั้ง พื้นฐานคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ที่เหมาะสม ตั้งแต่ อ.1 – ป.6

ป้อนความรู้เชิงวิชาการตามแนว Montessori และ project approach ใช้ห้องปฎิบัติการเสริมพัฒนาการ 8 กลุ่มสาระ ซึ่งมีของเล่นฝึกพัฒนาการกว่า 100 ชิ้น เครื่องเล่นสวนสนุกในร่ม และโฮมเธียร์เตอร์สามมิติ ( 3D-home theater)

อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับชั้นอนุบาล        4,550  บาท
ระดับชั้นประถม        4,750  บาท
เด็กเล็ก (อ.1 -ป.2) รับประทานอาหารกับโรงเรียนมีอาหารกลางวัน อาหารว่าง นม 2,800  บาท

รายละเอียดการรับสมัคร
รับนักเรียนทั้งหมด  60  คน
สามารถใช้สิทธิ์ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาลได้
ระดับชั้นอนุบาล  อายุ     3  ปี เป็นต้นไป
ระดับประถม       อายุ    6  ปี เป็นต้นไป
รับสมัครตั้งแต่วันนี้  ถึง  วันที่  30 เมษายน 55
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 น - 17.00 

หลักฐานการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก        2 ชุด
รูปถ่ายเด็กนักเรียน 1 นิ้ว         4 รูป
สำเนาสูติบัตร            2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา     2 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา    2 ชุด
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)    2 ชุด
ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)
รูปถ่ายพร้อมชื่อผู้ปกครองที่มารับนักเรียน 2 นิ้ว (ไม่เกิน 3 คน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

02-211-6350, 02-211-6352


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? ( 109.02 kb )

เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2554
เขียนโดย โรงเรียนตรีวิทยา

อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
 
เปิดคอร์สเสริมทักษะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ โดย Teacher
29/7/2563
 
Summer Challenge Course
เริ่ม 11 มี.ค. - 26 เม.ย. 62
ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์ ศิลปะการใช้พู่กันจีน, การทดลองในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
8/2/2562
 
ภาพกิจกรรม
30/10/2560
 
โรงเรียนตรีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรใหม่ ERP เสริมพัฒนาการหลายด้าน มากกว่าแค่ภาษา
21/10/2561
 
ขอแสดงความชื่นชมกับลูกตรีวิทยา
ขอแสดงความชื่นชมกับลูกตรีวิทยา ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
30/4/2560
 
October Challenge Course
(เริ่ม 1 - 26 ตุลาคม 2561)
ภาษาอังกฤษ กับ teacher จากยุโรป ภาษาจีน โดย 老师 ( ครูจีน ) จากประเทศจีนโดยตรง และ...
21/10/2561
 
โรงเรียนตรีวิทยา ประกาศให้หยุดทำการเรียนการสอน
ในวันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน
13/1/2557
 
กิจกรรมเสริมทักษะหลังเลิกเรียน
ภาษาจีน, อังกฤษ ดนตรีจีน(กู่เจิ้ง,ขิม,เอ้อหู)
8/11/2556
 
กิจกรรมเสริมทักษะช่วงปิดภาคเรียน 2556
วันที่ 7 - 25 ตุลาคม 2556
20/9/2556
 
กิจกรรมพิเศษ หลังเลิกเรียน
เริ่มเรียน 20 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์ - วันศุกร์
11/5/2556
 
 
     
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352