คอร์สอบรมภาษาจีนกลาง

    1. หลักสูตรระยะสั้น : เรียนหลังเลิกเรียน

          เรียนกับครูเจ้าของภาษา
          มี 2 ช่วงเวลา
            Class I            :   15:30 – 16:30
            Class II           :   16:30 – 17:30

            หลักสูตรระยะสั้นนี้ เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการปูพื้นฐานการใช้ภาษาจีน สร้างความเข้าใจหลักภาษาและไวยากรณ์เบื้องต้น รวมถึงระเบียบวิธีการสนทนาในวิถีชีวิตแบบจีนอย่างง่าย และ เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตอย่างกว้างๆ จึงเหมาะสำหรับเด็กนักเรียน และ ผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่ต้องการเริ่มเรียนรู้ภาษาจีนและความเป็นจีน หรือ ผู้ที่เคยได้ศึกษาภาษาจีนมาบ้างแล้วแต่ต้องการทบทวนพื้นฐานการใช้ภาษาจีน เพื่อการต่อยอดในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป  

    2. หลักสูตรต่อเนื่อง : เรียนทุกวันเสาร์ 10 สัปดาห์ ต่อ ระดับ ครั้งละ 2 ชม.  เรียนกับครูเจ้าของภาษา

    จำนวนระดับที่เรียน จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียน
    มี 2 ช่วงเวลา
            Class I            :   12:00 – 14:00
            Class II           :   14:00 – 16:00
            หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่องไล่ระดับตั้งแต่พื้นฐาน จน ถึงระดับสูง ซึ่งสามารถใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารได้อย่างสง่างาม ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน รู้หลักภาษาและไวยากรณ์ เข้าถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาและวิถีชีวิตอย่างแท้จริง เข้าใจความหมายบางแง่มุมหรือความรู้สึกของคู่สนทนา  ซึ่งจะทำให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผล จึงเหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสื่อสารกับคนจีนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 
     
 

คอร์สอบรมวัฒนธรรมจีน (ดนตรี)     :  กู่เจิ้ง  เอ้อหู  ขิม  ขลุ่ยจีน (เลือกเรียนตามความถนัด)
           
            1. หลักสูตรระยะสั้น : เรียนหลังเลิกเรียน

            มี 2 ช่วงเวลา
            Class I            :   15:30 – 16:30
            Class II           :   16:30 – 17:30

           2. หลักสูตรต่อเนื่อง : เรียนทุกวันเสาร์ 10 สัปดาห์ ต่อ ระดับ ครั้งละ 2 ชม. 

            จำนวนระดับที่เรียน จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียน
            มี 2 ช่วงเวลา
            Class I            :   12:00 – 14:00
            Class II           :   14:00 – 16:00

 
 
 
 
 
หน้าแรก | บทความพิเศษ | เยี่ยมชมโรงเรียน | บทเรียนออนไลน์ | ภาพกิจกรรม | สมัครงาน | แนวทางการสอน | หลักสูตร | สารสนเทศ | ติดต่อ

โรงเรียนตรีวิทยา
342/12 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 085-950-7553, 0-2211-6350, 0-2211-6352